YOKDİL Fen Bilimleri Sınavında Çıkmış Phrasal Verbs (Deyimsel fiiller) Kelime Listesi
Account for: Sorumlu olmak, açıklamak
Back up: Desteklemek, arka çıkmak, yedeklemek
Base on: Dayandırmak, dayamak
Bear out: Desteklemek, doğrulamak
Break away: Kaçmak, kirişi kırmak
Break into: Dalmak, zorla girmek
Break out: Patlak vermek, ortaya çıkmak
Break out of: Firar etmek
Break through: Doğmak, çıkmak
Bring about: Neden olmak, yol açmak
Bring in: Sunmak, getirmek
Bring off: Kurtarmak, başarmak
Bring up: Yetiştirmek, büyütmek
Build up: Kurmak, kuvvetlendirmek, artırmak
Burst into: Bir yere aniden girmek
Burst into tears: Gözyaşlarına boğulmak
Call for: Gerektirmek, istemek, çağırmak
Care for: Bakmak
Carry away: Coşturmak, heyecanlandırmak
Carry on: Devam etmek
Cast aside: Bir kenara koymak, terk etmek
Catch on: Tutulmak, moda olmak
Change over: Yöntem değiştirmek, değiştirmek
Close down: Sonlandırmak, kapatmak
Close in: Yaklaşmak
Come across: Karşılaşmak, rastlamak
Come along: Birlikte gelmek, eşlik etmek
Come apart: Dağılmak, parçalanmak
Come in: Moda olmak
Come up with: Ortaya bir düşünce atmak, üretmek
Connect with: Bağlamak, bitiştirmek
Cope with: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Cut off: Ayırmak, koparmak
Deal with: İle ilgilenmek, icabına bakmak
Die out: Nesli tükenmek, tükenmek
Do with: İstemek, ihtiyaç duymak
End up: Bitmek, sonuçlanmak, kalmak
Fall short: Erişememek, kısa kalmak
Figure out: Anlamak, çözmek, halletmek
Fill in: Form doldurmak, doldurmak
Find out: Bulmak, anlamak
Follow through: Gerçekleştirmek, yerine getirmek
Get in: İçeri girmek, içeriye girmek
Get off: İnmek, ayrılmak, çıkmak
Get on with: İyi anlaşmak, iyi geçinmek
Get over: İyileşmek, aşmak
Get through: Bitirmek, geçirmek, başarmak
Give rise to: Neden olmak, yol açmak
Go around: Dolaşmak, gezinmek
Go for: Çabalamak, gayret etmek, bulmak
Go out: Dışarı çıkmak
Hold on: Beklemek, tutmak
Hold up: Geciktirmek, durdurmak
Join in: Katılmak
Keep off: Uzak tutmak, yaklaştırmamak
Keep on: Devam etmek, sürdürmek
Keep pace with: Ayak uydurmak
Keep up: Devam ettirmek, sürdürmek
Keep up with: Ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
Lay out: Düzenlemek, hazırlamak
Lead to: Sonuçlanmak
Leave out: Karıştırmamak, dışında tutmak
Look down: Küçük görmek, değeri düşmek
Look for: Aramak
Look out for: Dikkat etmek, bakmak
Make do: İdare etmek, yetinmek
Make out: Fark etmek, anlamak
Make over: Biçimini değiştirmek, dönüştürmek
Make up: Oluşturmak, uydurmak
Make up for: Telafi etmek
Pick up: Yerden kaldırmak, almak, kaldırmak
Play out: Tükenmek, bitirmek
Play up: Vurgulamak, üzerinde durmak
Point out: Belirtmek, işaret etmek, göstermek
Pull down: Sağlığını bozmak, yok etmek
Pull through: Şifa bulmak, iyileşmek
Put down: Rezil etmek, fırçalamak
Put in: Katmak, ilave etmek, eklemek
Put off: Ertelemek
Put on: Giymek, takmak
Put out: Söndürmek
Put out of: Dışında bırakmak, hariç bırakmak
Put over: Ertelemek, tecil etmek
Put pressure on: Baskı yapmak, sıkıştırmak
Put through: Telefonu bağlamak, bağlamak
Put up with: Katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
Related to: Ait , ile ilgili
Rely on: Güvenmek, dayanmak
Rule out: Kabul etmemek, çıkarmak, almamak
Run down: Kötülemek, küçük düşürmek
Run off: Kaçmak, firar etmek
Run on: Devam etmek, ilerlemek
Run out of: Kalmamak , tükenmek
Run through: Ayrıntılar üzerinde durmak
Set off: Ateşlemek, başlatmak
Set out: Yola çıkmak, başlamak, koyulmak
Set up: Kurmak, oluşturmak
Show off: Gösteriş yapmak, hava atmak
Slow down: Yavaşlamak, yavaşlatmak
Sort out: Ayırmak, seçip ayırmak, sınıflandırmak
Take away: Götürmek, alıp götürmek
Take care of: İlgilenmek, özen göstermek
Take into account: Dikkate almak, göz önüne almak
Take off: Havalanmak, kalkmak, çıkartmak
Take over: Devralmak, üstlenmek
Take up: Meşgul olmak
Tell off: Azarlamak, Ağzının payını vermek
Try out: Denemek
Turn away: Kovmak, defetmek, geri çevirmek
Turn back: Geri dönmek, gerilemek
Turn into: Dönüştürmek, dönüşmek
Turn off: Kapatmak
Turn over: Düşünüp taşınmak
Turn up: Çıka gelmek, ortaya çıkmak
Turn upon: Saldırmak, bağlı olmak
Use up: Harcamak, bitirmek, tüketmek
Wipe out: Yok etmek, silip temizlemek
Work out: Çözmek (problem), çalışma yapmak
Write off: Silmek (borç), iptal etmek
YökDil Fen Bilimleri Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi