YOKDİL Fen Bilimleri Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi
Absolutely: Kesinlikle, tamamen
Accidentally: Kazara ,tesadüfen, rastlantı sonucu
Accordingly: Öyle, bundan dolayı, bu yüzden
Aground: Karaya oturmuş şekilde
Ahead: İlerde, önde, önceden
Apparently: Görünüşe göre, anlaşılan
Approximately: Yaklaşık olarak
Backwards: Geriye, geriye doğru, geri
Barely: Ancak, anca, zar zor
Basically: Esasında, temel olarak
Broadly: Geniş geniş, genel olarak
Clearly: Açıkça, anlaşılır biçimde
Clockwise: Saat yönünde
Conjointly: Birleşik olarak, müşterek
Consistently: Tutarlı bir şekilde
Constantly: Sıkça, sık sık, sürekli
Continually: Sürekli olarak, boyuna
Continuously: Sürekli olarak, durmadan
Eminently: Fazlasıyla, pek
Evenly: Eşit olarak, başa baş olarak
Eventually: Sonunda, en sonunda
Exclusively: Özellikle, sadece, yalnız
Fairly: Oldukça, epey, dosdoğru
Fortunately: Neyse ki
Frankly: Açıkça, dobra dobra, dürüstçe
Furthermore: Ayrıca, bundan başka, üstelik
Gradually: Azar azar, derece derece, gitgide, gittikçe
Hence: Bundan, bundan dolayı
Highly: Büyük ölçüde, çok, son derece
Immediately: Derhal, hemen
Indeed: Gerçekten, cidden, doğrusu
Inevitably: Kaçınılmaz biçimde
Instantly: Hemen, derhal, hemencecik
Invariably: Değişmeden, devamlı, sürekli olarak
Least: En az derece, en az
Likewise: Ayni şekilde
Literally: Harfi harfine, tam anlamı ile
Mainly: Çoğunlukla
Meanwhile: Bu arada, aynı anda, iken
Merely: Sadece, ancak, yalnız
Midst: Orta, orta yer
Moreover: Bundan başka, üstelik
Mostly: Çoğunlukla, genelde, başlıca
Namely: Yani, şöyle ki
Nevertheless: Yine de, buna rağmen, bununla beraber
Notably: Özellikle
Noticeably: Farkına varılacak derecede
Occasionally: Ara sıra, bazen
Officially: Resmi olarak, resmen
Offshore: Kıyıdan uzakta, kıyıdan esen
Onwards: İleri, ileriye, beri, sonra
Originally: Aslen, aslında, orijinal olarak
Partially: Kısmen
Particularly: Ayrıntılı olarak, özellikle
Partly: Kısmen
Permanently: Daimi olarak, temelli olarak
Personally: Şahsen, kişisel olarak
Potentially: Olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
Practically: Hemen hemen, neredeyse
Presumably: Herhalde, galiba, muhtemelen
Primarily: İlk olarak, öncelikle, başlıca
Probably: Muhtemelen, olasılıkla, galiba
Reasonably: Oldukça, makul bir şekilde
Recently: Son zamanlarda, geçenlerde
Regularly: Devamlı, düzenli olarak
Relatively: Nispeten
Remarkably: Dikkate değer biçimde
Reportedly: Söylendiğine göre
Roughly: Kabaca, aşağı yukarı
Scarcely: Nadiren, neredeyse hiç
Seemingly: Görünüşte, görünürde, görünüşe göre
Seldom: Nadiren, seyrek, arada bir
Similarly: Benzer bir şekilde, bunun gibi
Slightly: Hafifçe, belli belirsiz, biraz
Solely: Sırf, yalnızca, sadece, tek
Somehow: Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
Somewhat: Birazcık, oldukça, bir miktar
Sparsely: Seyrek olarak
Specially: Özellikle, özel olarak, bilhassa
Steadily: Düzenli bir şekilde
Straight: Düz, doğru, dümdüz
Subsequently: Sonradan, daha sonra, sonra
Suddenly: Aniden
Surely: Elbette, muhakkak
Terribly: Son derece, berbat bir şekilde, aşırı
Therefore: Bu nedenle, bundan dolayı
Thoroughly: Tamamen, adamakıllı, iyice
Totally: Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
Unfortunately: Maalesef, ne yazık ki
Upstream: Akıntıya karşı, suyun kaynağına doğru
Upwards: Yukarı, yukarıya, itibaren
Virtually: Neredeyse, hemen hemen
Whatsoever: Ne, her ne, herhangi
YökDil Fen Bilimleri Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi